Maksud

Te’kid Nun’u

وَ نُونُ التَّأْكِيدِ؛ تَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الْأَمْرِ وَ النَّهْىِ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ الْمَجْهُولِ. وَ الْمُخَفَّفَةُ كَذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَدْخُلُ فِي التَّثْنِيَةِ وَ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ وَ الْمُخَفَّفَةُ سَاكِنَةٌ وَ الْمُشَدَّدَةُ مَفْتُوحَةٌ إِلاَّ فِي التَّثْنِيَةِ وَ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَإِنَّهَا مَكْسُورَةٌ فِيهِمَا وَ مَا قَبْلَهَا مَكْسُورَةٌ فِي الْوَاحِدَةِ الْحَاضِرَةِ وَ مَضْمُومٌ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَ مَفْتُوحٌ فِي بَوَاقِى.وَ نُونُ التَّأْكِيدِ؛ ve Tekid Nun’u; تَدْخُلُ dahil olur, عَلَى جَمِيعِ الْأَمْرِ bütün emir fiillerine, وَ النَّهْىِ ve nehiy fiillerine, مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ الْمَجْهُولِ maruf ve meçhul fiillerden olan emir ve nehiy fiillerine. وَ الْمُخَفَّفَةُ ve muhaffefe yani tahfif edilen nun; كَذَلِكَ aynı şekilde nun-u müşeddede gibi malum ve meçhul olan emir ve nehiy fiilleri üzerine dahil olur. غَيْر hariç, أَنَّهَا o muhaffefe olan tekid nunu, لاَ تَدْخُلُ dahil olmaz, فِي التَّثْنِيَةِ tesniye sigasına, وَ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ cemi müennes sigasına dahil olmaz. وَ الْمُخَفَّفَةُ ve nun’u muhaffefe, سَاكِنَةٌ sakindir, وَ الْمُشَدَّدَةُ ve nun’u müşeddede, مَفْتُوحَةٌ meftuhtur, إِلاَّ ancak, فِي التَّثْنِيَةِ وَ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ tesniye ve cemi müennes nunları meftuh yada sakin değildir, فَإِنَّهَا o tesniye ve cemi müennes nunları, مَكْسُورَةٌ meksurdur, فِيهِمَا o ikisi için. وَ مَا قَبْلَهَا مَكْسُورَةٌ o ikisinin (müşeddede ve muhaffefe nunlarının ma kabli) öncesindeki harf meksurdur, فِي الْوَاحِدَةِ الْحَاضِرَة müfred müennes hazır yani müfred muhataba sigasında. وَ مَضْمُوم ve dammelenmiştir, فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ cemi müennes sigasında, وَ مَفْتُوح ve meftuhtur, فِي بَوَاقِى. Geri kalanlarda.Metnin Toplu Manası; Dahil olmuş olduğu fiilin hadesini tekid (pekiştirme, kesinlik atfetme) eden, hadesin kesin olarak yapılışı üzerine delalet eden şeddelenmiş olan tekid nunu malum ve meçhul olan emir ve nehiy fiillerinin tümü üzerine dahil olur. Muhaffefe nunu sakindir, müşeddede nunu ise tesniye ve cemi müennes sigaları hariç meftuhtur. Tesniye ve cemi müennes sigalarında ise meksurdur. Müşeddede ve Muhaffefe nunlarından önce mevcut olan harf, müfred müennes muhataba sigalarında kesrelenmiş bir harftir. Cemi müzekker sigasında ise dammelenmiş bir harftir. Müfred müennes muhataba ve cemi müzekker sigalarının dışında kalan sigalarda tekid nunlarından önce mevcut olan harf fethalanmış bir harftir.  Emir Sigaları
Müşeddede Muhaffefe Emir Fiili
اُنْصُرَنَّ اُنْصُرْنَ اُنْصُرْ
اُنْصُرَانَّ اُنْصُرَا
اُنْصُرُنَّ اُنْصُرُنْ اُنْصُرُوا
اُنْصُرِنَّ اُنْصُرِنْ اُنْصُرِى
اُنْصُرَانَّ اُنْصُرَا
اُنْصُرْنَانِّ اُنْصُرْنَEtiketler

Yazar Hakkında

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

1 Comment

Yorum göndermek için tıkla

Ya Hâkim!