?>
Avamil

Avamil – Tablo

AMİLLER – 60

Amil-i Lafzi Semai 49 tanedir;

1. Harfi Cerler;  بَاء  مِنْ – إِلَى – عَنْ – عَلَى – لاَمْ – فِى – كَافْ – حَتَّى – رُبًّ – وَاوُ الْقَسَمْ – تَاءُ الْقَسَمْ – خَاشَا – مُذْ – مُنْذُ – خَلاَ – عَدَا  لَوْلاَ – كَىْ – لَعَلَّ

2. İsmini nasb, haberini ref edenler; إِنَّ – أَنَّ – كَأَنَّ – لَكِنَّ  لَيْتَ  لَعَلَّ

3. İsmini ref, haberini nasb edenler; مَا وَ لاَ حَرْفَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ بِلَيْسَ 

4. Fiili Muzariyi Nasb edenler; أَنْ – لَنْ – كَىْ – إِذَنْ

5. Fiili Muzariyi Cezm edenler; لَمْ – لَمَّا – لاَمُ الْأَمِرْ – لاَءُ النَّهْىِ – إِنْ – مَهْمَا – مَا – مَنْ – أَيْنَ – مَتَى – أَنَّى – أَيُّ – حَيْثُمَا – إِذْمَا – إِذَامَا

Amil-i Lafzi Kıyasi 9 tanedir;

Mutlak Fiil, İsmi Fail, İsmi Meful, Sıfatı müşebbehe, İsmi tafdil, Masdar, İsmi Muzaf, İsmi mübhem üt-tam, Manel fiil

Amil-i Manevi 2 tanedir;

Mübtedayı ve Haberi Raf edenler ve Fiili Muzariyi Raf edenler

MAMULLER – 30

Mamul-u Bit Tebaiyye 5 tanedir;

Sıfat, Atıf, Te’kid, Bedel, Atıf ul-beyan

Mamul-u Bil Asale 25 tanedir;

Mamulu Merfu – 9, Mamulu Mensub – 12, Mamulu Mecrur – 2, Harfi Cer ve İzafet, Muzariyi Cezm Eden

İRAB – 10

İrab Alametleri 10 tanedir;

Zamme, Fetha, Kesra, Vav, Ya, Elif, Nun, Hareke Hazfi, İlletli Harfin Hazfi, Nun’un Hazfi

Mureb (irab yeri) 9 tanedir;

Müfred ve Cemi Mükesser Münsarif, Gayrı Munsarif, Cemi Müennes salim, 6 İlletli isim (esma-i Sitte), Cemi Müzekker Salim, Tesniye – İsnan – Kila, Sahih muzari, İlletli Muzari, Nunlu MuzariYazar Hakkında

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için tıkla

Bu Gün Allah için Ne Yaptın?