?>
Emsile

Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl Meçhul

Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl Meçhul
جَمْعِ تَثْنِيَه مُفْرَدْ جِنْسْ
لَنْ يُنْصَرُوا لَنْ يُنْصَرَا لَنْ يُنْصَرَ مُذَكَّرْ غَائِبْ
لَنْ يُنْصَرْنَ لَنْ تُنْصَرَا لَنْ تُنْصَرَ مُؤَنَّثْ غَائِبَه
لَنْ تُنْصَرُوا لَنْ تُنْصَرَا لَنْ تُنْصَرَ مُذَكَّرْ مُخَاطَبْ
لَنْ تُنْصَرْنَ لَنْ تُنْصَرَا لَنْ تُنْصَرِى مُؤَنَّثْ مُخَاطَبَه
لَنْ نُنْصَرَ لَنْ نُنْصَرَ لَنْ اُنْصَرَ نَفْسِ مُتَكَلِّمْ
لَنْ يُنْصَرَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Müfred Müzekker Gaib. Manası; O erkek asla yardım olunmayacak demektir. Gelecek zamanda 3. tekil şahıs (o) bir erkeğin asla yardım olunmayacağını bize bildirir.

لَنْ يُنْصَرَا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Tesniye Müzekker Gaib. Manası; O iki erkek asla yardım olunmayacak demektir. Gelecek zamanda 3. ikil şahıs (o ikisi) iki erkeğin asla yardım olunmayacağını bize bildirir.

لَنْ يُنْصَرُوا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Cemi Müzekker Gaib. Manası; O erkekler asla yardım olunmayacaklar demektir. Gelecek zamanda 3. çoğul şahıs (onlar) erkeklerin asla yardım olunmayacaklarını bize bildirir.

لَنْ تُنْصَرَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Müfred Müennes Gaibe. Manası; O kadın asla yardım olunmayacak demektir. Gelecek zamanda 3. tekil şahıs (o) bir kadının asla yardım olunmayacağını bize bildirir.

لَنْ تُنْصَرَا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Tesniye Müennes Gaibe. Manası; O iki kadın asla yardım olunmayacak demektir. Gelecek zamanda 3. ikil şahıs (o ikisi) iki kadının asla yardım olunmayacağını bize bildirir.

لَنْ يُنْصَرْنَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Cemi Müennes Gaibe. Manası; O kadınlar asla yardım olunmayacaklar demektir. Gelecek zamanda 3. çoğul şahıs (onlar) kadınların asla yardım olunmayacaklarını bize bildirir.

لَنْ تُنْصَرَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Müfred Müzekker Muhatab. Manası; Sen (erkek) asla yardım olunmayacaksın demektir. Gelecek zamanda 2. tekil şahıs (sen) bir erkeğin asla yardım olunmayacağını bize bildirir.

لَنْ تُنْصَرَا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Tesniye Müzekker Muhatab. Manası; Siz ikiniz (erkek) asla yardım olunmayacaksın demektir. Gelecek zamanda 2. ikil şahıs (siz ikiniz) iki erkeğin asla yardım olunmayacağını bize bildirir.

لَنْ تُنْصَرُوا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Cemi Müzekker Muhatab. Manası; Sizler (erkekler) asla yardım olunmayacaksınız demektir. Gelecek zamanda 2. çoğul şahıs (sizler) erkeklerin asla yardım olunmayacaklarını bize bildirir.

لَنْ تُنْصَرِى Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Müfred Müennes Muhataba. Manası; Sen (kadın) asla yardım olunmayacaksın demektir. Şimdiki zamanda 2. tekil şahıs (sen) bir kadının asla yardım olunmayacağını bize bildirir.

لَنْ تُنْصَرَا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Tesniye Müennes Muhataba. Manası; Siz ikiniz (kadın) asla yardım olunmayacaksın demektir. Gelecek zamanda 2. ikil şahıs (siz ikiniz) iki kadının asla yardım olunmayacağını bize bildirir.

لَنْ تُنْصَرْنَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Cemi Müennes Muhataba. Manası; Sizler (kadınlar) asla yardım olunmayacaksınız demektir. Gelecek zamanda 2. çoğul şahıs (sizler) kadınların asla yardım olunmayacaklarını bize bildirir.

لَنْ اُنْصَرَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Nefs-i Mütekellim Vahde. Manası; Ben (erkek veya kadın) asla yardım olunmayacağım demektir. Gelecek zamanda 1. tekil şahıs (ben) bir erkek veya kadının asla yardım olunmayacağını bize bildirir.

لَنْ نُنْصَرَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Nefs-i Mütekellim Meâl Gayr. Manası; Biz (erkek veya kadın) asla yardım olunmayacağız demektir. Gelecek zamanda 1. çoğul şahıs (biz) erkekler veya kadınların asla yardım olunmayacağını bize bildirir.Yazar Hakkında

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için tıkla

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!