Emsile

Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl Malum

Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl Malum
جَمْعِ تَثْنِيَه مُفْرَدْ جِنْسْ
لَنْ يَنْصُرُوا لَنْ يَنْصُرَا لَنْ يَنْصُرَ مُذَكَّرْ غَائِبْ
لَنْ يَنْصُرْنَ لَنْ تَنْصُرَا لَنْ تَنْصُرَ مُؤَنَّثْ غَائِبَه
لَنْ تَنْصُرُوا لَنْ تَنْصُرَا لَنْ تَنْصُرَ مُذَكَّرْ مُخَاطَبْ
لَنْ تَنْصُرْنَ لَنْ تَنْصُرَا لَنْ تَنْصُرِى مُؤَنَّثْ مُخَاطَبَه
لَنْ نَنْصُرَ لَنْ نَنْصُرَ لَنْ اَنْصُرَ نَفْسِ مُتَكَلِّمْ
لَنْ يَنْصُرَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Müfred Müzekker Gaib. Manası; O erkek asla yardım etmeyecek demektir. Gelecek zamanda 3. tekil şahıs (o) bir erkeğin asla yardım etmeyeceğini bize bildirir.

لَنْ يَنْصُرَا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Tesniye Müzekker Gaib. Manası; O iki erkek asla yardım etmeyecek demektir. Gelecek zamanda 3. ikil şahıs (o ikisi) iki erkeğin asla yardım etmeyeceğini bize bildirir.

لَنْ يَنْصُرُوا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Cemi Müzekker Gaib. Manası; O erkekler asla yardım etmeyecekler demektir. Gelecek zamanda 3. çoğul şahıs (onlar) erkeklerin erkeğin asla yardım etmeyeceklerini bize bildirir.

لَنْ تَنْصُرَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Müfred Müennes Gaibe. Manası; O kadın asla yardım etmeyecek demektir. Gelecek zamanda 3. tekil şahıs (o) bir kadının asla yardım etmeyeceğini bize bildirir.

لَنْ تَنْصُرَا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Tesniye Müennes Gaibe. Manası; O iki kadın asla yardım etmeyecek demektir. Gelecek zamanda 3. ikil şahıs (o ikisi) iki kadının asla yardım etmeyeceğini bize bildirir.

لَنْ يَنْصُرْنَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Cemi Müennes Gaibe. Manası; O kadınlar asla yardım etmeyecekler demektir. Gelecek zamanda 3. çoğul şahıs (onlar) kadınların asla yardım etmeyeceklerini bize bildirir.

لَنْ تَنْصُرَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Müfred Müzekker Muhatab. Manası; Sen (erkek) asla yardım etmeyeceksin demektir. Gelecek zamanda 2. tekil şahıs (sen) bir erkeğin asla yardım etmeyeceğini bize bildirir.

لَنْ تَنْصُرَا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Tesniye Müzekker Muhatab. Manası; Siz ikiniz (erkek) asla yardım etmeyeceksiniz demektir. Gelecek zamanda 2. ikil şahıs (siz ikiniz) iki erkeğin asla yardım etmeyeceğini bize bildirir.

لَنْ تَنْصُرُوا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Cemi Müzekker Muhatab. Manası; Sizler (erkekler) asla yardım etmeyeceksiniz demektir. Gelecek zamanda 2. çoğul şahıs (sizler) erkeklerin asla yardım etmeyeceklerini bize bildirir.

لَنْ تَنْصُرِى Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Müfred Müennes Muhataba. Manası; Sen (kadın) asla yardım etmeyeceksin demektir. Şimdiki zamanda 2. tekil şahıs (sen) bir kadının asla yardım etmeyeceğini bize bildirir.

لَنْ تَنْصُرَا Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Tesniye Müennes Muhataba. Manası; Siz ikiniz (kadın) asla yardım etmeyeceksiniz demektir. Gelecek zamanda 2. ikil şahıs (siz ikiniz) iki kadının asla yardım etmeyeceğini bize bildirir.

لَنْ تَنْصُرْنَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Cemi Müennes Muhataba. Manası; Sizler (kadınlar) asla yardım etmeyeceksiniz demektir. Gelecek zamanda 2. çoğul şahıs (sizler) kadınların asla yardım etmeyeceklerini bize bildirir.

لَنْ اَنْصُرَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Nefs-i Mütekellim Vahde. Manası; Ben (erkek veya kadın) asla yardım etmeyeceğim demektir. Gelecek zamanda 1. tekil şahıs (ben) bir erkek veya kadının asla yardım etmeyeceğini bize bildirir.

لَنْ نَنْصُرَ Fiil-i Muzari Te’kid-i Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Malum, Nefs-i Mütekellim Meâl Gayr. Manası; Biz (erkek veya kadın) asla yardım etmeyeceğiz demektir. Gelecek zamanda 1. çoğul şahıs (biz) erkekler veya kadınların asla yardım etmeyeceklerini bize bildirir.Yazar Hakkında

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için tıkla

Ya Hâkim!