?>
İzhar

Muzari’nin İsm-i Faile Benzemesi

Fiil-i muzari ism-i faile lafzen, manen ve isti’malen olmak üzere 3 cihetten benzerlik gösterir. Fiiller içinde sadece fiil-i muzari ism-i faile benzer irabtan payı vardır. Diğer fiiller mebnidir, irablama yapılamaz. Fiil-i muzari, başına hiçbir amil gelmediği vakit amil-i maneviden ötürü dammeli telaffuz edilir.

Şayet başına 4 nevasıb (nasb ediciler) edatlarından birisi gelirse fethalı telaffuz edilir. Şayet 15 cevazım (cezm ediciler) edatlarından birisi gelirse meczum telaffuz edilir. Fiil-i muzari asla kesreli olamaz.Fiil-i muzari lafzen ism-i faile hareke sırasıyla benzer. Manen, ism-i faille aynı şeyi ifade eder. İsti’malen olarak ta ism-i fail yerine muzari fiil kullanılabilir. Sırasıyla bu dersleri görelim…
Yazar Hakkında

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için tıkla

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!