?>
Emsile

Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak Malum

Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak
جَمْعِ تَثْنِيَه مُفْرَدْ جِنْسْ
لَمَّا يَنْصُرُوا لَمَّا يَنْصُرَا لَمَّا يَنْصُرْ مُذَكَّرْ غَائِبْ
لَمَّا يَنْصُرْنَ لَمَّا تَنْصُرَا لَمَّا تَنْصُرْ مُؤَنَّثْ غَائِبَه
لَمَّا تَنْصُرُوا لَمَّا تَنْصُرَا لَمَّا تَنْصُرْ مُذَكَّرْ مُخَاطَبْ
لَمَّا تَنْصُرْنَ لَمَّا تَنْصُرَا لَمَّا تَنْصُرِى مُؤَنَّثْ مُخَاطَبَه
لَمَّا نَنْصُرْ لَمَّا نَنْصُرْ لَمَّا أَنْصُرْ نَفْسِ مُتَكَلِّمْ
لَمَّا يَنْصُرْ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Müfred Müzekker Gaib. Manası; O erkek Henüz yardım etmedi demektir. Geçmiş zamanda 3. tekil şahıs (o) bir erkeğin yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا يَنْصُرَا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Tesniye Müzekker Gaib. Manası; O iki erkek Henüz yardım etmedi demektir. Geçmiş zamanda 3. ikil şahıs (o ikisi) iki erkeğin yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا يَنْصُرُوا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Cemi Müzekker Gaib. Manası; O erkekler Henüz yardım etmediler demektir. Geçmiş zamanda 3. çoğul (cemi) şahıs (onlar) erkeklerin yardım etmediklerini bize bildirir.

لَمَّا تَنْصُرْ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Müfred Müennes Gaibe. Manası; O kadın Henüz yardım etmedi demektir. Geçmiş zamanda 3. tekil şahıs (o) bir kadının yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا تَنْصُرَا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Tesniye Müennes Gaibe. Manası; O iki kadın Henüz yardım etmedi demektir. Geçmiş zamanda 3. ikil şahıs (o ikisi) iki kadının yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا يَنْصُرْنَ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Cemi Müennes Gaibe. Manası; O kadınlar Henüz yardım etmedi demektir. Geçmiş zamanda 3. çoğul şahıs (o kadınlar) kadınların yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا تَنْصُرْ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Müfred Müzekker Muhatab. Manası; Sen (erkek) Henüz yardım etmedin demektir. Geçmiş zamanda 2. tekil şahıs (sen) bir erkeğin yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا تَنْصُرَا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Tesniye Müzekker Muhatab. Manası; Siz (iki erkek) Henüz yardım etmediniz demektir. Geçmiş zamanda 2. ikil şahıs (siz ikiniz) iki erkeğin yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا تَنْصُرُوا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Cemi Müzekker Muhatab. Manası; Siz (erkekler) Henüz yardım etmediniz demektir. Geçmiş zamanda 2. çoğul şahıs (sizler) erkeklerin yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا تَنْصُرِى Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Müfred Müennes Muhataba. Manası; Sen (kadın) Henüz yardım etmedin demektir. Geçmiş zamanda 2. tekil şahıs (sen) bir kadının yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا تَنْصُرَا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Tesniye Müennes Muhataba. Manası; Siz (iki kadın) Henüz yardım etmediniz demektir. Geçmiş zamanda 2. ikil şahıs (siz ikiniz) iki kadının yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا تَنْصُرْنَ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Cemi Müennes Muhataba. Manası; Sizler (kadınlar) Henüz yardım etmediniz demektir. Geçmiş zamanda 2. çoğul şahıs (sizler) kadınlar yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا اَنْصُرْ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Nefs-i Mütekellim Vahde. Manası; Ben (erkek-kadın) Henüz yardım etmedim demektir. Geçmiş zamanda 1. tekil şahıs (ben) erkek veya kadının yardım etmediğini bize bildirir.

لَمَّا نَنْصُرْ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Nefs-i Mütekellim meâl gayr. Manası; Biz (erkek ve kadın) Henüz yardım etmedik demektir. Geçmiş zamanda 1. çoğul şahıs (biz) erkek veya kadının yardım etmediğini bize bildirir.Yazar Hakkında

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için tıkla

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!