Emsile

Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak Meçhul

Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak Meçhul
جَمْعِ تَثْنِيَه مُفْرَدْ جِنْسْ
لَمَّا يُنْصَرُوا لَمَّا يُنْصَرَا لَمَّا يُنْصَرْ مُذَكَّرْ غَائِبْ
لَمَّا يُنْصَرْنَ لَمَّا تُنْصَرَا لَمَّا تُنْصَرْ مُؤَنَّثْ غَائِبَه
لَمَّا تُنْصَرُوا لَمَّا تُنْصَرَا لَمَّا تُنْصَرْ مُذَكَّرْ مُخَاطَبْ
لَمَّا تُنْصَرْنَ لَمَّا تُنْصَرَا لَمَّا تُنْصَرِى مُؤَنَّثْ مُخَاطَبَه
لَمَّا نُنْصَرْ لَمَّا نُنْصَرْ لَمَّا أُنْصَرْ نَفْسِ مُتَكَلِّمْ
لَمَّا يُنْصَرْ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Müfred Müzekker Gaib. Manası; O erkek Henüz yardım olunmadı demektir. Geçmiş zamanda 3. tekil şahıs (o) bir erkeğin yardım olunmadığını bize bildirir.

لَمَّا يُنْصَرَا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Tesniye Müzekker Gaib. Manası; O iki erkek Henüz yardım olunmadı demektir. Geçmiş zamanda 3. ikil şahıs (o ikisi) iki erkeğin yardım olunmadığını bize bildirir.

لَمَّا يُنْصَرُوا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Cemi Müzekker Gaib. Manası; O erkekler Henüz yardım olunmadılar demektir. Geçmiş zamanda 3. çoğul (cemi) şahıs (onlar) erkeklerin yardım olunmadıklarını bize bildirir.

لَمَّا تُنْصَرْ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Müfred Müennes Gaibe. Manası; O kadın Henüz yardım olunmadı demektir. Geçmiş zamanda 3. tekil şahıs (o) bir kadının yardım olunmadığını bize bildirir.

لَمَّا تُنْصَرَا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Tesniye Müennes Gaibe. Manası; O iki kadın Henüz yardım olunmadı demektir. Geçmiş zamanda 3. ikil şahıs (o ikisi) iki kadının yardım olunmadığını bize bildirir.

لَمَّا يُنْصَرْنَ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Cemi Müennes Gaibe. Manası; O kadınlar Henüz yardım olunmadılar demektir. Geçmiş zamanda 3. çoğul şahıs (o kadınlar) kadınların yardım olunmadıklarını bize bildirir.

لَمَّا تُنْصَرْ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Müfred Müzekker Muhatab. Manası; Sen (erkek) Henüz yardım olunmadın demektir. Geçmiş zamanda 2. tekil şahıs (sen) bir erkeğin yardım olunmadığını bize bildirir.

لَمَّا تُنْصَرَا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Tesniye Müzekker Muhatab. Manası; Siz (iki erkek) Henüz yardım olunmadın demektir. Geçmiş zamanda 2. ikil şahıs (siz ikiniz) iki erkeğin yardım olunmadığını bize bildirir.

لَمَّا تُنْصَرُوا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Cemi Müzekker Muhatab. Manası; Siz (erkekler) Henüz yardım olunmadınız demektir. Geçmiş zamanda 2. çoğul şahıs (sizler) erkeklerin yardım olunmadıklarını bize bildirir.

لَمَّا تُنْصَرِى Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Müfred Müennes Muhataba. Manası; Sen (kadın) Henüz yardım olunmadın demektir. Geçmiş zamanda 2. tekil şahıs (sen) bir kadının yardım olunmadığını bize bildirir.

لَمَّا تُنْصَرَا Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Tesniye Müennes Muhataba. Manası; Siz (iki kadın) Henüz yardım olunmadın demektir. Geçmiş zamanda 2. ikil şahıs (siz ikiniz) iki kadının yardım olunmadığını bize bildirir.

لَمَّا تُنْصَرْنَ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Cemi Müennes Muhataba. Manası; Sizler (kadınlar) Henüz yardım olunmadınız demektir. Geçmiş zamanda 2. çoğul şahıs (sizler) kadınlar yardım olunmadıklarını bize bildirir.

لَمَّا اُنْصَرْ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Nefs-i Mütekellim Vahde. Manası; Ben (erkek-kadın) Henüz yardım olunmadım demektir. Geçmiş zamanda 1. tekil şahıs (ben) erkek veya kadının yardım olunmadığını bize bildirir.

لَمَّا نُنْصَرْ Fiil-i Muzari Cehd-i Mustağrak, Bina-i Mâlum, Nefs-i Mütekellim meâl gayr. Manası; Biz (erkek ve kadın) Henüz yardım olunmadık demektir. Geçmiş zamanda 1. çoğul şahıs (biz) erkek veya kadının yardım olunmadığını bize bildirir.About the author

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Add Comment

Click here to post a comment

Bu gün Allah için ne yaptın