?>

Etiketismi fail hakkında genel malumat

Emsile

İsm-i Fail 2

İsm-i Fail konusunda biraz daha malumat vermemiz gerekirse, tabloya göre فَاعِلٌ vezni sülasi mücerred salimlerin ism-i fail sigasıdır. Emsile derslerinde her...

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!