Emsile

İsm-i Fail 2

İsm-i Fail konusunda biraz daha malumat vermemiz gerekirse, tabloya göre فَاعِلٌ vezni sülasi mücerred salimlerin ism-i fail sigasıdır. Emsile derslerinde her zaman نَصَرَ mazi fiili kullanıldığından ve نَصَرَ fiilinin manası ise yardım etme ile alakalı olduğundan haliyle bu fiilin ism-i faili نَاصِرٌ “Yardım edici, Yardım eden” şeklinde gelir. Fiillerimiz sürekli değişebilir. Örneğin كَتَبَ “Yazdı” mazi fiilini ism-i fail yapmak istersek فَاعِلٌ veznine sokarız ve كَاتِبٌ “Yazıcı, Yazan” şeklinde ism-i fail yani fiili yapan faili biliriz. كَتَبَ زَيْدٌ بِالْقَلَمِ “Zeyd kalem ile yazdı” dediğimizde Zeyd’in cümle içindeki konumu fail olmasıdır. Yazma işi fiil ve kalem ise mefulün bih olur.  Yani zeyd için ism-i fail كَاتِبٌ “Yazıcı, yazan” diyebiliriz.
Bu irablamayı ve nahiv bilgisini zamanla öğreneceğiz. İsm-i fail demek bahsedilen fiili işleyen özne veya nesne demektir. Canlı veya cansız, akil veya gayri akil olabilir. Mesela hesap işiyle uğraşan kişiye حَاسِبٌ “muhasebeci” diyebiliriz.  Ayetlerde her zaman karşımıza gelir; عَالِمٌ “bilen”, حَاكِمٌ “Hakim”, كَائِنٌ “Yaratan”, كَافِرٌ “Küfreden”, ظَالِمٌ “Zalim” gibi. Maksud kitabında ismi fail konusunu daha iyi anlayacağız.About the author

blank

Metehan Uluocak

4 yıllık sarf nahiv bilgsini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi. Tek derdim, sarf nahiv konularının bilinip kuranın müzakereli okunmasıdır. Tek temennim ise sadece bir kere "Allah razı olsun" cümle-i duaiyyesine mazhar olmaktır. Bu dünyada gerisi teferruattır..

1 Comment

Click here to post a comment