?>

Sülasi Mücerred Fiiller

Sülasi Mücerred Salim ve Gayr-ı Salim Fiiller
1.Bab 2.Bab 3.Bab
4.Bab 5.Bab 6.Bab

Sülasi Mücerredlerin toplam 6 babından gelen fiilleri tabloda bulabilirsiniz. Bu tabloda mutel fiillere de yer verilmiştir. Sülasi mücerred olan misal, ecvef ve nakıs fiiller yer almaktadır. Mehmuz ul-fa, mehmuz ul-ayn, mehmuz ul-ya ve misal-i vavi, misal-i yai, ecvef-i vavi, ecvef-i ya-i, nakıs-ı vavi ve nakıs-ı yai fiilleri tablodaki 6 bab için verilmiştir.

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!