Özel Ders

Özel Ders

Merhaba Arkadaşlar…

Klasik ve Modern Arapça, Osmanlıca dersleri online olarak hizmetinize sunulmuştur. Klasik Arapçada en temel dersler olan Sarf İlminde Emsile, Bina, Maksud, İzzi ve Nahiv İlminde Avamil, İzhar ve Kafiye dersleri, Modern Arapçada en güncel konular ve çeşitli hikayeler ve okuma parçaları, Osmanlıcada ise Amelî ve Nazarî Sarf-u Nahv-i Osmanî kitabına riayet edilerek taleb eden her talibin talim etmesi için sanal ortamda tedris edilecektir.Derslerin tahsil edilebilmesi için her bir oturum için tayin edilen ücret aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ücretler ülke genelindeki muadil kursların ve hususi ders talim ettiren Hocaların takdir ettiği ücretlerin ortalamasıdır.

Oturum Başına Takdir edilen Mikdar
Emsile 75 TL
Bina 75 TL
Maksud 75 TL
İzzi 75 TL
Avamil 75 TL
İzhar 125 TL
Kafiye 125 TL
Modern Arapça 100 TL
Osmanlıca 75 TL

Her bir dersin oturum süresi 90 dakikadır, tekrar alınan derslere %50 fiyat tenzilatı uygulanmaktadır. İrtibata geçmek için lütfen uluocakmetehan@gmail.com adresine iletişim bilgilerinizi mail atınız. En kısa sürede sizinle iletişim kurulacaktır. 

About the author

Metehan Uluocak

4 yıllık sarf nahiv bilgsini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi. Tek derdim, sarf nahiv konularının bilinip kuranın müzakereli okunmasıdır. Tek temennim ise sadece bir kere "Allah razı olsun" cümle-i duaiyyesine mazhar olmaktır. Bu dünyada gerisi teferruattır..

Add Comment

Click here to post a comment