?>
İzhar

Elif Nun Maddesi

و من ثمه وجب الكسر فى موضع الجمل. و الفتح فى الموضع المفرد

Bundan sonra (اِنَّ kelimesi cümleyi değiştirmediğinden, اَنَّ kelimesi ise cümleyi masdara tevil ettiğinden dolayı) Cümlelerin mevziinde (başında) Elif-nun (ا ن)maddesinin baş tarafındaki hemzenin kesrelenip اِنَّ şeklinde okunması vacib oldu. (Yani elif-nun maddesi cümle başında ise kesreli okunur). Ve elif-nun maddesinin Cümle olmayan müfred lafızlarda fethalı okunması vacibtir.

Yazar Hakkında

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için tıkla

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!