Tasrif ul-Efal

Aşağıdaki kategorideki fiillerin tüm emsile-i muttaride ve emsile-i muhtelife çekimlerine ulaşabilirsiniz. Fiillerin sadece mazi manaları verilmiştir, sizler tüm çekimleri o manaya göre veriniz.

  1. Sülasi Mücerred Salim
  2. Sülasi Mücerred Gayr-ı Salim
  3. Sülasi Mezid Salim
  4. Sülasi Mezid Gayr-ı Salim
  5. Rübai Mücerred Salim
  6. Rübai Mücerred Gayr-ı Salim
  7. Rübai Mezid Salim
  8. Rübai Mezid Gayr-ı Salim
  9. Rübai Mücerrede Mülhak
  10. Rübai Mezide MülhakSülasi
Mezid Mücerred
Gayrı Salim Salim Gayrı Salim Salim
أَوْعَدَ أَكْرَمَ وَعَدَ نَصَرَ
Rübai
Mezid Mücerred
Gayrı Salim Salim Gayrı Salim Salim
تَوَسْوَسَ تَدَحْرَجَ وَسْوَسَ دَحْرَجَYa Hâkim!