?>

Etiketmeçhul mazi fiil

Emsile

Fiil-i Mazi Meçhul 2

Daha evvel Fiil-i Mazi mâlum fiiller anlatılırken 6 tane sülasi mücerred babtan söz edildi. Fiil-i Mazi Meçhul sigalarında (çekimleri) o kalıpları kullanacağız...

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!