?>

Etiketgizli veya örtülü zamirler

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!