?>

Etiket2. İslenka Babı

Bina

2. İslenka اِفْعَنْلَى Babı

اَلْبَابُ الثَّانِى؛ اِفْعَنْلَى يَفْعَنْلِى اِفْعِنْلاَءً وَ مَوْزُونُهُ؛ اِسْلَنْقَى يَسْلَنْقِى اِسْلِنْقَاءً وَ عَلاَمَتُهُ؛ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى...

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!