Maksud

Sülasi Mücerred Bablar

وَ هُوَ سِتَّةُ أَبْوَابٍ. اَلأَوَّلُ؛ فَعَلَ يَفْعُلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الْمَاضِى وَ ضَمِّهَا فِي الْغَابِرِ. اَلثَّانِى؛ فَعَلَ يَفْعِلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الْمَاضِى وَ كَسْرِهَا فِي الْغَابِرِ. اَلثَّالِثُ؛ فَعَلَ يَفْعَلُ بِفَتْحِهَا فِيهِمَا. اَلرَّابِعُ؛ فَعِلَ يَفْعَلُ بِكَسْرِهَا فِي الْمَاضِى وَ فَتْحِهَا فِي الْغَابِرِ. اَلْخَامِسُ؛ فَعُلَ يَفْعُلُ بِضَمِّهَا فِيهِمَا. اَلسَّادِسُ؛ فَعِلَ يَفْعِلُ بِكَسْرِهَا فِي الْمَاضِى وَ الْغَابِرِ.وَ هُوَ ve o yani sülasi mücerred bablar, سِتَّةُ أَبْوَابٍ altı babtır. اَلأَوَّلُ؛ birincisi; mazisi فَعَلَ ve muzarisi يَفْعُلُ vezninde olan babtır. بِفَتْحِ الْعَيْن aynul fiilinin fethası ile, فِي الْمَاضِى mazi fiilde, وَ ضَمِّهَا ve damme iledir, فِي الْغَابِرِ diğerinde yani muzari fiilde. اَلثَّانِى؛ ikincisi; mazisi فَعَلَ ve muzarisi يَفْعِلُ vezninde olan babtır. بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِي الْمَاضِى mazi fiilin aynul fiilinin fethasıyla, وَ كَسْرِهَا ve kesre ile, فِي الْغَابِرِ diğerinde yani muzari fiilde. اَلثَّالِثُ؛ üçüncüsü; mazisi فَعَلَ ve muzarisi يَفْعَلُ vezninde olan babtır. بِفَتْحِهَا فِيهِمَا her ikisinin de (mazi ve muzari fiilin) aynul fiilleri fethalıdır. اَلرَّابِعُ؛ dördüncüsü; mazisi فَعِلَ ve muzarisi يَفْعَلُ vezninde olan babtır. بِكَسْرِهَا فِي الْمَاضِى mazi fiilinin aynul fiili kesre ile, وَ فَتْحِهَا فِي الْغَابِرِ diğerinde yani muzari fiilde ise fethalıdır. اَلْخَامِسُ؛ beşincisi; mazisi فَعُلَ ve muzarisi يَفْعُلُ vezninde olan babtır. بِضَمِّهَا فِيهِمَا her ikisinin de (mazi ve muzari fiilin) aynul fiilleri dammelidir. اَلسَّادِسُ؛ altıncısı; mazisi فَعِلَ ve muzarisi يَفْعِلُ vezninde olan babtır. بِكَسْرِهَا فِي الْمَاضِى وَ الْغَابِرِ mazi ve diğerinde yani muzari fiilde aynul fiil kesrelidir.Metnin Toplu Manası; Sülasi mücerred bablar 6 tanedir. Birincisi; mazisi فَعَلَ ve muzarisi يَفْعُلُ vezninde olan babtır ve mazisinin aynul fiili fetha, muzarisinin aynul fiili dammelidir. İkincisi; mazisi فَعَلَ ve muzarisi يَفْعِلُ vezninde olan babtır. Mazisinin aynul fiili fetha ile ve muzarisinin aynul fiili kesrelidir. Üçüncüsü; mazisi فَعَلَ ve muzarisi يَفْعَلُ vezninde olan babtır. Hem mazi hem muzarinin aynul fiilinin harekesi fetha iledir. Dördüncüsü; mazisi فَعِلَ ve muzarisi يَفْعَلُ vezninde olan babtır ve mazisinin aynul fiili kesre ve muzarisinin aynul fiili fetha iledir. Beşincisi; mazisi فَعُلَ ve muzarisi يَفْعُلُ vezninde olan babtır ve hem mazi hem muzarisinin aynul fiili damme iledir. Altıncısı; mazisi فَعِلَ ve muzarisi يَفْعِلُ vezninde olan babtır ve hem mazi ve hem muzari fiilin aynul fiili kesrelidir.Sülasi Mücerred Bablar
Mazi Muzari Tanım
فَعَلَ يَفْعُلُ Fethun Dammun
فَعَلَ يَفْعِلُ Kesrun Fethun
فَعَلَ يَفْعَلُ Fethatani
فَعِلَ يَفْعَلُ Fethun Kesrun
فَعُلَ يَفْعُلُ Dammun Dammun
فَعِلَ يَفْعِلُ KesretaniYazar Hakkında

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Yorum

Yorum göndermek için tıkla

Ya Hâkim!