İzhar

Key

كى

Fiili muzariyi nasb eden edatların üçüncüsü key’dir. Bu edat sebebiyet bildirir. Önüne dahil olan muzari fiili, kendisinden önce olan bir hükme sebeb kılar. Misal; أَسْلَمْتُ كَىْ أَدْخُلَ الجنَّةَ “Cennete girmek için Müslüman oldum” gibi. Bu terkipteki كَىْ kelimesi, kendisinden sonraki أَدْخُلَ fiiline, kendinden önceki lafzı أَسْلَمْتُ sebeb kılar. Yani dahil olmamın sebebi müslüman olmamdır. Bu key edatı da, en gibi mamulünü masdara tevil eder. Yani cennete “girmek için” demekle, “girmem için” demek aynıdır. Bu key edatı, hem harfi cerdir, yani cer eder, hem de fiili muzariyi nasb eder.

About the author

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

1 Comment

Click here to post a comment

Bu gün Allah için ne yaptın

Yazılar