İzhar

Keenne

Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin, ilk 6 tanesi olan “Fiile benzeyen harfler” in üçüncüsü كَأَنَّ dir. كَأَنَّ  benzetme (teşbih) için kullanılır.

حُمُرٌ كَأَنَّهُمْ
(Müddesir suresi 50. Ayet) (Onlar eşşekler gibidir) Burada كَأَنَّ teşbih için kullanılmıştır ve هم zamiri mebni olduğu için lafzen sakin kalmıştır ama mahallen mensuptur. كَأَنَّnin haberi ise raf olmuş حُمُرٌ kelimesidir.
Tags

About the author

blank

Metehan Uluocak

4 yıllık sarf nahiv bilgsini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi. Tek derdim, sarf nahiv konularının bilinip kuranın müzakereli okunmasıdır. Tek temennim ise sadece bir kere "Allah razı olsun" cümle-i duaiyyesine mazhar olmaktır. Bu dünyada gerisi teferruattır..

Add Comment

Click here to post a comment