İzhar

İsmini Nasb, Haberini Ref Edenler

Aslında Avamil kitabında, amiller kısmında tarık-ul icaz bir şekilde musannıfımız bizlere beyan etmiştir. İzhar kitabında, nasb ettiği mamulu, ref ettiği mamulundan önce gelen diye bir tabir mevcuttur. Bu isimlendirme, hem ezberden kaçınmak hem de nasb edilen isim ile ref edilen haberin mamul olduğunu bilmek içindir.

اِنَّ و اَنَّ للتَحْقِيقِ و كَأَنَّ للتَّشْبِهِ و لَكِنَّ للاِسْتِدْرَاكِ و لَيْتَ للتَّمَنِّى و لَعَلَّ لتَّرَجِّى

1. اِنَّ Tahkiklik içindir.
2. اَنَّ Tahkiklik içindir.
3. كَأَنَّ  Teşbih (benzetme) içindir.
4. لَكِنَّ İstidrak (daha iyi anlaşılma) içindir.
5. لَيْتَ Temenni (keşke) içindir.
6. لَعَلَّ Terecci (ümit besleme) içindir.

About the author

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Add Comment

Click here to post a comment

Bu gün Allah için ne yaptın