İzhar

Harfi Cerlerin Kıyasen Hazfi

و قد يحذف الجار و هو على نوعين : قياسى و سماعي. فالقياسى فى ثلثة مواضع

Bazen harf-i cerr hazf edilir. Bu hazif de 2 kısımdır. 1. si Kıyasi, 2. si Semai’dir. Harf-i cerr’in Kıyasi olarak hazif edilişi 3 kısımdır.

Harf-i Cerrin Hazfi

Kıyasen

Semaen

En ve Enne’den Carın Hazfi

Mefulun Leh’ten Lâm’ın Hazfi

Mefulun Fiyh’ten Fiy’in Hazfi

 
 Bazen lam veya ba harfi cerri bitişir. Ve kıyasen hazf ederiz. لِاَاّنَّ veya بِأَنَّ gibi gelebilir. Anlamın bozulmadığını gözeterek kıyasen hazf edilir. Abese Suresinde olduğu gibi.

Mefulun leh masdar olacak

Zarf-ı zaman-ı mübhem

Fail ile, muallel fiilin faili bir olacak

Zarf-ı zaman-ı mahdud

Mefulun leh vücudda muallel fiile yakın olacak

Zarf-ı mekan-ı mübhem

 

Kıyasi olarak Harf-i Cerrin Hazfi 3 Kısımdır

Mefulun Fiyh

Mefulun Leh

En ve Enne

مفعول فيه

مفعول له

اَنْ و اَنَّ

About the author

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Add Comment

Click here to post a comment

Bu gün Allah için ne yaptın