İzhar

Enne

Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin, ilk 6 tanesi olan “Fiile benzeyen harfler” in ikincisi اَنَّ dir. اَنَّ de, tıpkı اِنَّ gibi tahkiklik ifade eder fakat اِنَّ den farklı olarak bir takım özellikleri vardır. اَنَّ kelimesi dahil olduğu cümleyi masdara tevil eder ve cümleye اَنَّ ile başlanmaz. اَنَّ ismini nasb, haberini raf eder, yani nasb ettiği mamulü, raf ettiği mamulünden önce gelir.

قَائِمٌ زَيْدًا اَنَّ عِنْدِى
اَنَّ nin haberi ve merfu اَنَّ nin ismi ve mensub اَنَّ ismini nasb, haberini raf eden harflerin ikincisi.
Benim huzurumda muhakkak ki Zeyd ayaktadır.
Tags

About the author

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

1 Comment

Click here to post a comment

Bu gün Allah için ne yaptın

Yazılar