?>
Emsile

Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl Meçhul

Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl Meçhul
جَمْعِ تَثْنِيَه مُفْرَدْ جِنْسْ
لاَ يُنْصَرُونَ لاَ يُنْصَرَانِ لاَ يُنْصَرُ مُذَكَّرْ غَائِبْ
لاَ يُنْصَرْنَ لاَ تُنْصَرَانِ لاَ تُنْصَرُ مُؤَنَّثْ غَائِبَه
لاَ تُنْصَرُونَ لاَ تُنْصَرَانِ لاَ تُنْصَرُ مُذَكَّرْ مُخَاطَبْ
لاَ تُنْصَرْنَ لاَ تُنْصَرَانِ لاَ تُنْصَرِينَ مُؤَنَّثْ مُخَاطَبَه
لاَ نُنْصَرُ لاَ نُنْصَرُ لاَ اُنْصَرُ نَفْسِ مُتَكَلِّمْ
لاَ يُنْصَرُ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Müfred Müzekker Gaib. Manası; O erkek yardım olunmayacak demektir. Gelecek zamanda 3. tekil şahıs (o) bir erkeğin yardım olunmayacağını bize bildirir.

لاَ يُنْصَرَانِ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Tesniye Müzekker Gaib. Manası; O iki erkek yardım olunmayacak demektir. Gelecek zamanda 3. ikil şahıs (o ikisi) iki erkeğin yardım olunmayacağını bize bildirir.

لاَ يُنْصَرُونَ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Cemi Müzekker Gaib. Manası; O erkekler yardım olunmayacaklar demektir. Gelecek zamanda 3. çoğul şahıs (onlar) erkeklerin yardım olunmayacaklarını bize bildirir.

لاَ تُنْصَرُ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Müfred Müennes Gaibe. Manası; O kadın yardım olunmayacak demektir. Gelecek zamanda 3. tekil şahıs (o) bir kadının yardım olunmayacağını bize bildirir.

لاَ تُنْصَرَانِ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Tesniye Müennes Gaibe. Manası; O iki kadın yardım olunmayacak demektir. Gelecek zamanda 3. ikil şahıs (o ikisi) iki kadının yardım olunmayacağını bize bildirir.

لاَ يُنْصَرْنَ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Cemi Müennes Gaibe. Manası; O kadınlar yardım olunmayacaklar demektir. Gelecek zamanda 3. çoğul şahıs (onlar) kadınların yardım olunmayacaklarını bize bildirir.

لاَ تُنْصَرُ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Müfred Müzekker Muhatab. Manası; Sen (erkek) yardım olunmayacaksın demektir. Gelecek zamanda 2. tekil şahıs (sen) bir erkeğin yardım olunmayacağını bize bildirir.

لاَ تُنْصَرَانِ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Tesniye Müzekker Muhatab. Manası; Siz ikiniz (erkek) yardım olunmayacaksınız demektir. Gelecek zamanda 2. ikil şahıs (siz ikiniz) iki erkeğin yardım olunmayacağını bize bildirir.

لاَ تُنْصَرُونَ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Cemi Müzekker Muhatab. Manası; Sizler (erkekler) yardım olunmayacaksınız demektir. Gelecek zamanda 2. çoğul şahıs (sizler) erkeklerin yardım olunmayacaklarını bize bildirir.

لاَ تُنْصَرِينَ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Müfred Müennes Muhataba. Manası; Sen (kadın) yardım olunmayacaksın demektir. Şimdiki zamanda 2. tekil şahıs (sen) bir kadının yardım olunmayacağını bize bildirir.

لاَ تُنْصَرَانِ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Tesniye Müennes Muhataba. Manası; Siz ikiniz (kadın) yardım olunmayacaksınız demektir. Gelecek zamanda 2. ikil şahıs (siz ikiniz) iki kadının yardım olunmayacağını bize bildirir.

لاَ تُنْصَرْنَ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Cemi Müennes Muhataba. Manası; Sizler (kadınlar) yardım olunmayacaksınız demektir. Gelecek zamanda 2. çoğul şahıs (sizler) kadınların yardım olunmayacaklarını bize bildirir.

لاَ اُنْصَرُ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Nefs-i Mütekellim Vahde. Manası; Ben (erkek veya kadın) yardım olunmayacağım demektir. Gelecek zamanda 1. tekil şahıs (ben) bir erkek veya kadının yardım olunmayacağını bize bildirir.

لاَ نُنْصَرُ Fiil-i Muzari Nefy-ül İstikbâl, Bina-i Meçhul, Nefs-i Mütekellim Meâl Gayr. Manası; Biz (erkek veya kadın) yardım olunmayacağız demektir. Gelecek zamanda 1. çoğul şahıs (biz) erkekler veya kadınların yardım olunmayacaklarını bize bildirir.Yazar Hakkında

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için tıkla

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!