Emsile

Fiil-i Mazi Meçhul – Temrin

Mazi Meçhul Mazi Malum
mana vezin mana vezin
örtüldü سُتِرَ örttü سَتَرَ
kırıldı كُسِرَ kırdı كَسَرَ
bilindi عُلِمَ bildi عَلِمَ
soruldu سُئِلَ sordu سَئَلَ
bulundu وُجِدَ buldu وَجَدَ
çıkıldı خُرِجَ çıktı خَرَجَ
işitildiler سُمِعُوا işittiler سَمِعُوا
İkisi katledildi قُتِلاَ İkisi katletti قَتَلاَ
gidildi ذُهِبَتْ gitti ذَهَبَتْ
düzeltildi سُطِحَ düzledi سَطَحَ
Galip olundu غُلِبَ Galip oldu غَلَبَAbout the author

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Add Comment

Click here to post a comment

Bu gün Allah için ne yaptın

Yazılar