Emsile

Fiil-i Mazi Meçhul

Fiil-i Mazi Meçhul
جَمْعِ تَثْنِيَه مُفْرَدْ جِنْسْ
نُصِرُوا نُصِرَا نُصِرَ مُذَكَّرْ غَائِبْ
نُصِرْنَ نُصِرَتَا نُصِرَتْ مُؤَنَّثْ غَائِبَه
نُصِرْتُمْ نُصِرْتُمَا نُصِرْتَ مُذَكَّرْ مُخَاطَبْ
نُصِرْتُنَّ نُصِرْتُمَا نُصِرْتِ مُؤَنَّثْ مُخَاطَبَه
نُصِرْنَا نُصِرْنَا نُصِرْتُ نَفْسِ مُتَكَلِّمْ
نُصِرَ Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Müfred Müzekker Gaib bir fiildir. Manası; O erkek Yardım olundu demektir. Geçmiş zamanda 3. tekil şahıs (o) bir erkeğe yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرَا Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Tesniye Müzekker Gaib bir fiildir. Manası; O iki erkek Yardım olundu demektir. Geçmiş zamanda 3. tesniye şahıs (o ikisi) iki erkeğe yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرُوا Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Cemi Müzekker Gaib bir fiildir. Manası; O erkekler Yardım olundular demektir. Geçmiş zamanda 3. çoğul (cemi) şahıs (onlar) erkeklere yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرَتْ Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Müfred Müennes Gaibe, Manası; O kadın Yardım olundu demektir. Geçmiş zamanda 3. tekil şahıs (o) bir kadına yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرَتَا Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Tesniye Müennes Gaibe, Manası; O iki kadın Yardım olundu demektir. Geçmiş zamanda 3. tesniye şahıs (o ikisi) iki kadına yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرْنَ Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Cemi Müennes Gaibe, Manası; O kadınlar Yardım olundular demektir. Geçmiş zamanda 3. çoğul (cemi) şahıs (onlar) kadınlara yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرْتَ Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Müfred Müzekker Muhatab, Manası; Sen (erkek) Yardım olundun  demektir. Geçmiş zamanda 2. tekil (müfred) şahıs (sen) erkeğe yardım edildiğini bize bildirir.

نُصِرْتُمَا Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Tesniye Müzekker Muhatab, Manası; Siz ikiniz (erkek) Yardım olundunuz demektir. Geçmiş zamanda 2. tesniye (müsenna, ikil) şahıs (siz ikiniz) iki erkeğe yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرْتُمْ Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Cemi Müzekker Muhatab, Manası; Sizler (3 ve daha fazla erkek) Yardım olundunuz demektir. Geçmiş zamanda 2. çoğul (cemi) şahıs (siz erkekler) 3 ve daha fazla erkeğe yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرْتِ Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Müfred Müennes Muhataba, Manası; Sen (kadın) Yardım olundun demektir. Geçmiş zamanda 2. tekil (müennes) şahıs (sen) kadına yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرْتُمَا Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Tesniye Müennes Muhataba, Manası; Siz ikiniz (kadın) Yardım olundunuz demektir. Geçmiş zamanda 2. tesniye (müsenna, ikil) şahıs (siz ikiniz) iki kadına yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرْتُنَّ Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Cemi Müennes Muhataba, Manası; Sizler (3 ve daha fazla kadın) Yardım olundunuz demektir. Geçmiş zamanda 2. çoğul (cemi) şahıs (siz kadınlar) 3 ve daha fazla kadına yardım edildiğini bize bildirir. 

نُصِرْتُ Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Nefs-i Mütekellim vahde, Manası; Ben (erkek veya kadın fark etmez) Yardım olundum demektir. Geçmiş zamanda mütekellim (konuşan) olan 1. tekil şahıs kişiye yardım edildiğini bildirir. 

نُصِرْنَا Fiil-i Mazi, Bina-i Meçhul, Nefs-i Mütekellim meâl gayr, Manası; Biz (kadın veya erkeklerden oluşması fark etmez) Yardım olunduk demektir. Geçmiş zamanda mütekellim (konuşan) ve onun haricindekilerin beraberliğiyle olan 1. çoğul şahıs kişilere yardım edildiğini bildirir.About the author

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Add Comment

Click here to post a comment

Bu gün Allah için ne yaptın