Bina

Rübai Mezid Hümasi’ye Mülhaklar | 5 Bab

وَ خَمْسَةٌ مِنْهَا لِمُلْحَقِ تَدَحْرَجَ أَوْ تَفَعْلَلَوَ خَمْسَةٌ ve 5 tanedir, مِنْهَا ondan yani 35 tane olan bablardan, لِمُلْحَقِ mülhak olmak kaydıyladır, تَدَحْرَجَ tedahreyece, أَوْ تَفَعْلَلَ veya diğer bir isim olarak تَفَعْلَلَ babına.

Metnin Toplu Manası: تَفَعْلَلَ veya tedahrece babına mülhak olanlar 35 babın içinden 5 babtır.


Rübai Mezid Hümasi olan تَفَعْلَلَ yani تَدَحْرَجَ babına mülhaklar
Vezin Mevzun
تَفَعْلَلَ تَجَلْبَبَ
تَفَوْعَلَ تَجَوْرَبَ
تَفَيْعَلَ تَشَيْطَانَ
تَفَعْوَلَ تَرَهْوَكَ
تَفَعْلَى تَسَلَقَى

Yukardaki bablar daha evvel rübai mücerred olan ve فَعْلَلَ vezninden gelen dehrace fiiline mülhak olan fiillerin فَعْيَلَ yani عَثْيَرَ hariç geri kalan vezinlerin başlarına تَ “fethalı bir te” harfi almasından ileri gelmiştir.

Yazar Hakkında

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için tıkla

Ya Hâkim!