Avamil

Mamulu BilAsale

اَلضَّرْبُ الْأَوَّلُ؛ أَرْبَعَةٌ، مَرْفُوعٌ وَ مَنْصُوبٌ وَ مَجْرُورٌ مُخْتَصٌّ بِالْاِسْمِ وَ مَجْزَومٌ مَخْتَصٌّ بِالْفِعْلِاَلضَّرْبُ الْأَوَّلُ؛ Mamuller İkiye ayrılırlar, Birinci Kısım Mamulu bilAsaledir; أَرْبَعَةٌ mamulü bilAsale 4 kısımda incelenir. مَرْفُوعٌ merfudur, وَ مَنْصُوبٌ ve mansubtur, وَ مَجْرُورٌ ve mecrurdur. Bu üç hal مُخْتَصٌّ بِالْاِسْمِ isime mahsustur. وَ مَجْزَومٌ ve meczum olur. Bu meczum olma hali ise مَخْتَصٌّ بِالْفِعْلِ fiile mahsustur.Metnin Toplu Manası; Mamuller ikiye ayrılırlar. Birinci kısım Mamulu BilAsale’dir. Mamulu BilAsale 4 kısımda incelenir, yani bu mamuller 4 şekilde amel eder. Merfu, Mensub ve Mecrur olup isime has olarak amel ederler. Ve Meczum olarak ta fiile has olup amel ederler. Yani fiiller ki muzari fiildir (İzharda bu benzeyiş anlatılacaktır) meczum olabilir (başına lem veya lemma gelir ise), ama isimler meczum olmaz. Bu meczumluk özellikle muzari fiile hastır. Yoksa muzari fiil, başına nasb edici edatları da alır. Muzari fiil mecrur olmaz. Muzari Fiil amil-i manevi halde zaten merfudur, başına en,len,key,izen gelse mansubtur, 15 cezm ediciler gelse zaten meczumdur, Fakat ne halde olur ise olsun lafzen cerr edilemez, mahallen olabilir.Yazar Hakkında

blank

Metehan Uluocak

9 yıllık sarf nahiv bilgisini temin ettikten sonra, zor olan lafızları kolaylaştırıp ve harekeleyip mübtedi kardeşlerimize sunmak niyetine gark oldum. Bu tevessülüm bana böyle bir site hazırlamayı gerektirdi.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için tıkla

Ya Hâkim!