?>

كويده بر بالو

بوراسی باطوم شهرندن برآز اوزاقده، پارلاق چاقیل طاشلی أتکلرینی، محرم و نوازشکار سسلرله سورونن دکزه باطیرمش بر تپه نك یشیللکلری آراسنه صاقلانان اوفاق بر کویدی. آغاچلرك، زمریدك کومه لری ایچندن قیرمیزی کیره میدلرینی کوسته ره ن بر قاچ أو…

بر اوتل… یازی کچیرمك ایچون کلمش بش اون عائله… یالکز او قادار… بر هوای تنهائی ایچنده اویویان سه ویملی، شیرین بر یر.. سرین کولکه لکلری آلتنده اوزون اوزون تفکره دعوت ایده ن آسوده بر لانۀ پر شفقت.

لکن شماتۀ حیاتدن قاچارق کندی روح و فکرینی دیکله مك ایسته ین بر کیمسه ایچون پك موافق اولان بو کوشۀ مستریح، مسافرخانه نك باغچه سنده بالو ویریلدیکی کونلر ناکهان تبدل ایده ر، جانلانیردی.

Ya Hâkim!

Ya Mu’in!